Dobre dzieje

Dobre dzieje

~~~~~~~~~

Dobre dzieje zapisuję od czasu kiedy Bóg uratował mi życie.
Zapraszam do odkrywania tego co najcenniejsze.
Zachęcam również do czytania i rozważania zamieszczonych fragmentów Biblii.

Poniższe teksty można kopiować i udostępniać (w celach niekomercyjnych), tak jak są zapisane, z numerem, tytułem i podpisem.
~~~~~~~
(22) 

Wiara

Wiara Bogu prowadzi tam gdzie nie prowadzi niewiara


- tedeus Dobre dzieje
~~~~~~~~~~~
Kilka tematów:

139 Dzieci dobrego Boga
140 Ewangelia Dobra nowina
141 Źródło nienawiści - brak miłości
142 Dobroć Boża
145 Weź swój krzyż i powiedz im
146 Wybór
147 Życie
148 Znak
150 Kim jesteś
~~~~~~~~~~~

Czytając można posłuchać muzyki z playlisty
http://www.youtube.com/watch?v=bwJJjLkOaXg&list=PLC820897044ADD778

kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
~~~~~~~


Dzielmy się tym co najcenniejsze aby mnożyć to co najważniejsze


- tedeus Dobre dzieje
~~~~~~~~~~~~~~


{1}

Gdzie jesteś


Dokąd idziesz dziś mój miły
Jakie słowa myśli czyny
Ciebie tu doprowadziły
Cennym jesteś mówię szczerze
Czytaj słowa na papierze
Choć pisane zwykłym piórem
Gdy zaufasz staną murem
Nie zamknięcia i zgubienia
Lecz ciemności oddzielenia
Ryte palcem tak jak młotem
Sercem słuchaj zalśnią złotem

Nie ma upamiętania bez grzechu poznania (dekalog i własne zachowanie)
Nie ma przebaczenia bez uwierzenia
Nie ma przemienienia bez zanurzenia
Nie ma wzrastania bez Ducha wylania
Nie ma posłania bez Boga słuchania

Uwierz w wybranie usłysz kołatanie
Wiara Bogu to początek poznania
Miłuj więc Boga Ojca swojego
Ze szczerego serca wołaj do Niego
Stwórcy pytaj nie stworzenia
Żywego słuchaj nie milczenia
Nie gips obrazek drewno czy rytuały
Ale Jezus został za Ciebie ukrzyżowany
Odrzuć bałwany to przez Boga jesteś poszukiwany
Jemu zaufaj do Niego mów
Nie myślą niemą lecz dźwiękiem ust

Swoją drogę powierz Panu
Jego Imię zawsze szanuj
Chcesz długo żyć to słowo pij
Ten miły Bogu kto rodziców czci
Bóg to rodzina Ojciec co świat stworzył
Jego słuchaj nie będziesz cudzołożył
Nie nadużywaj Jego imienia
Nie lekceważ zbawcy stworzenia
Chciwość lenistwo nie popłaca
Lecz mądrość i praca
Choćbyś wszystko ukraść miał
Rozważ co potem za to będziesz brał

Z całych sił pokochaj Ojca swojego
Wiarę miej do Słowa posłanego
Gdy chcesz coś robić zastanów się chwilę
I zrób drugiemu co Tobie byłoby miłe

Jak żyć w ten sposób
To proste sąsiedzie bracie siostro kolego
Najpierw poznaj Tego Jednego

Jeden woła Jeden wzywa Jeden wskazuje
Jeden świątynię wspaniałą buduje
Dzieci zwołuje aby wróciły
Ten bardzo miłuje i obmywa z winy
- tedeus Dobre dzieje
20.02.2010 / 6.Adar.5770

=> "Musicie się na nowo narodzić."J 3:7
Dobra nowina / Droga zbawienia / Wiara Bogu / Pojednanie / Chrzest / Narodzenie na nowo / Napełnienie Duchem Świętym / Współdziałanie / Nagroda
http://www.dobredzieje.pl/index.php/narodzenie-na-nowo
~~~~~~~~~~~~~~~~

"Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa" Rz 5:1
"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił." Ef 2:8
"A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś." J 17:3
"Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego." J 3:18

"Boże Prawo nie kategoryzuje grzechów.
Nie ma grzechów mniejszych czy większych. Jeżeli zawiniłeś w jednym - zawiniłeś we wszystkim (Jk 2,10). Boża łaska zaś nie kategoryzuje grzeszników. Nie ważne, jak bardzo upadłeś. W Chrystusie dla każdego jest usprawiedliwienie (Rz 5,17-19). Dlatego Jezus mówi: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy". W spotkaniu z Nim jest przebaczenie grzechów, pojednanie z Bogiem, które daje życie wieczne. Jest również nowe życie już teraz!" Radosław Siewniak

"A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe." Rz 12:2
"Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.
Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom." Rz 14:17-18

"Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie." Mt 7:21
"Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich." J 14:23-24

{2} Krzyk i śpiew

~~~~~~~
{2}

Krzyk i śpiew


Dziś skaleczony upadły czy bosy
kłamca nieprzyjaciel
może złodziej może tchórz
może być zupełnie innym już
Kto podnosi przemienia prowadzi
niezawodnie w górę wznosi

Jeden jest najwspanialszy druh
Jeden Dobrym Boży Duch
Kto z Nim związany ten ujmuje skaleczone ręce
otula je własnymi utulonymi

Ten sam co wodę w wino i umarłych w żywych
krzyk przerażenia zamienia w śpiew uwielbienia- tedeus Dobre dzieje 13.07.2009 10:41
~~~~~~~

{3} Serce pełne Ducha

~~~~~~~
{3}

Serce pełne Ducha


Jest takie Słowo co otwiera oczy
Jest takie oko co za Słowem kroczy
Jest takie ucho co sercem słucha
i są takie serca pełne Ducha


Heart full of the Spirit


There is such word that opens the eyes
There is such eye that follows the word
There is such ear that listens by heart
And there such hearts full of the Spirit
- tedeus Dobre dzieje
28.01.2009 00:12
3. Sh'vat. 5769
~~~~~~~~~

"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany." 2 Tym 3:16 - 17
"Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą?"
Łk 11:13

{4} Dobry czas

~~~~~~~ 
{4} 

Dobry czas 


Jeden dźwięk 
Jedna chwila uchyla 
Imię Pana Jezus 
Drzwi otwarte 
Twoja weń wiara mury ułudy powala - tedeus Dobre dzieje 14.o3.2009 o6:15 
18.Adar.5769 
~~~~~~~ 

"Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną." Ap 3:20

{5} Noc jaśniejsza niż inne

~~~~~~~ 
{5} 

Noc jaśniejsza niż inne 


Jest taki dzień ciemniejszy niż inne 
Jest taka noc jaśniejsza niż inne 
Jest taki Ktoś kto ciemność 
rozprasza i jasność ogłasza 

On wie co dobre a co złe 
Ten niech zawsze prowadzi mnie 
abym trafił tam gdzie chce 

Ku Tobie też - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~

{6} Jedna litera

~~~~~~~ 
{6} 

Jedna litera 


Ludzie modlą się nieczęsto a i wtedy najczęściej wołają 
Uraduj mnie Panie 

Jedna litera a jak wiele zmienia gdy wyszepczesz 
uratuj - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~ 
=> Lifehouse's Everything Skit 
http://www.youtube.com/watch?v=cyheJ480LYA&list=PLE9D4CD8D82B09887&index=4

{7} Chwała

~~~~~~~ 
{7} 

Chwała 


Ty budzisz ze snu 
Jak umarły byłem a Ty jesteś teraz tak blisko 
Dziękuję Ojcze 
Moje oczy nie widziały 
Moje uszy nie słyszały 
W mroku gęstym byłem zagubiony ślepy głuchy zmarniały 
Kiedy wreszcie w rozpaczy zawołałem Ty odpowiedziałeś 
Wypisałeś słowa w moim sercu wierszami 

Ujrzałem Cię kiedyś w blasku na pagórku 
Na łące pięknej zielonej opruszonej kwieciem 
Stałeś jaśniałeś tęsknie czekałeś 
Zamiast pobiec do Ciebie w dolinę zszedłem mroczną z ciekawości 
Ledwo wyrwałem się z błota z zasięgu stwora obrzydliwości 

Pamiętnej nocy poczułem Twoją obecność 
Zacieniony jakże miłą gęstością 
Otulony potęgą bezpieczeństwa ulubienia miłości 
Twój cały tak drogi tak umiłowany 

Innego dnia w uwielbieniu usłyszałem zgodny głos 
Nieustające zawołanie w zachwycie niezliczonych zastępów 
Jego wspomnienie wciąż brzmi 
Wypisany w przestrzeni miękkości serca 
Chór pełen umiłowania czci oddania miłości 
Wzruszający wszystko 
Przenikający wszystko 
Wibrujące mocą słowa z nieprzeliczonych ust 
Nieustanne zgodne piękne rytmiczne potężne 

CHWAŁA Chwała CHWAŁA Chwała - tedeus Dobre dzieje (2007 / 5767) 
~~~~~~~ 

{8} Droga

~~~~~~~ 
{8} 

Droga 


Jeden Jest Bóg 
i jedna Droga 
bardzo droga - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~ 

Jezus powiedział: 
"Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie." J 14:6

{9} Przyjdź

~~~~~~~ 
{9} 

Przyjdź 


Kto szuka 
Tego znajdzie - tedeus Dobre dzieje 29.01.2007 
~~~~~~~ 

"Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus." 
Ef 5:14 
"Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. 
Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? 
Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? 
Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą." 
Łk 11:9-13 

{10} Bóg z nami

~~~~~~~ 
{10} 

Bóg z nami 


Z nami Bóg 
Jego imię 
Jezus Chrystus Emmanuel 

Jeden Jest Zbawiciel 
Mesjasz Pan Boga Syn Odkupiciel 
Przez Jego Słowo wiara łaska poznanie 
Duchem ożywienie z Ojcem pojednanie 

Drogo nas wykupił 
Wolność przyniósł w darze 
Wojowników nalewa i wypala w żarze 
Z Ducha poczęty z dziewicy zrodzony 
Przez wiernych uwielbiony pokornym objawiony 

Fundament Skała Głowa Kościoła nasz Oblubieniec 
Alfa i Omega Pierwszy i Ostatni Początek i Koniec 
Drzewo życia Dawida korzeń światłości sprawca 
Droga i Prawda Słowo w ciele Jedyny Wybawca 

królów Król 
panów Pan 
W wiernych Jest Pan 

Tobie chwała Tobie cześć 
Tobie pokłon Tobie pieśń 
Tobie nasze uwielbienie 
Tobie dźwięczne dziękczynienie 
Tobie taniec i w duchu wołanie 
Ulepiaj i prowadź nas Panie 
Ulepiaj i napełniaj mnie Panie 
Ulepiaj i prowadź mnie Panie 

królów Król 
Święty świętych 
Z nami Bóg Twoje imię 
Jezus Chrystus Emmanuel - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~ 
Emmanuel to znaczy Bóg z nami (Mt 1:23) 
=> Awesome God 
http://www.youtube.com/watch?v=IJr6cKEdWos&list=PLE9D4CD8D82B09887&index=41

{11} Łagodny powiew.

~~~~~~~ 
{11} 

Łagodny powiew 


Otwarty na Twoje słowo 
Nasłuchuję głosu 
Czekam liter 
Kolejno chwytam cenne 
Delikatne 
Bezdźwięczne 
W przestrzeni wsłuchania 
Ufnego oczekiwania 
Odpowiadasz 
Podpowiadasz 
Zapowiadasz 

Jak to jest 
Okiem uchem czy sercem wnikasz 
Duch ożywiony przez Twoją krew Ciebie słucha 
Z tej strony płynie głos zachęcenia 

Wieje tchnienie natchnieniem 
Rozpalasz swoim ulubieniem 
Świętym Jesteś Panie 
Miłujesz 
Zapraszasz 
Prowadzisz 
Uświęcasz 
Napełniasz 
Wypełniasz 

kropki nie ma - tedeus Dobre dzieje 
30.09.2009 10:59 / 12 Tishrei 5770 
~~~~~~~

{12} Najlepiej porusza

~~~~~~~ 
{12} 

Najlepiej porusza 


Kto w miejscu stoi często nie wie że leży 
Najlepiej ciało porusza poruszona Duchem dusza - tedeus Dobre dzieje 09.10.09 07:22 
~~~~~~~ 

"Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Pana Jezusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego." Dz 2:38 
"Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi." Rz 8:14 
Jezus powiedział: 
"Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. 
Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. 
To wam powiedziałem z wami przebywając. 
Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 
Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka." J 14:23-27 

{13} Powstań i nie stój

~~~~~~~ 
{13} 

Powstań i nie stój 


Chwalmy Boga tańcem śpiewem okrzykiem pląsami 
Klaskaniem i brawami bębnami i trąbami 
Chwalmy na szczytach i biegnąc dolinami 
Zaszczytne zadanie dziś mamy 
Ruszamy do boju o życia pod Jego sztandarami 

Królestwo przychodzi w chwale uwielbienia 
Rycerstwo powstaje w Duchu poruszenia 
Lód kruszeje serce topnieje 
Ogień Ducha dziś wieje 
Na nogi wstań 
I nie stój lecz goń 
Pan porusza swoimi wojskami 
Ruszaj i daj się ponieść 
Zwyciężaj z Jego skrzydłami - tedeus Dobre dzieje 21.02.2010 15:40 
~~~~~~~ 

"W końcu bracia moi, umacniajcie się w Pana i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, że zwieszchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich" Ef 6:10-12 

"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem Zwyciężaj" 
Rz 12:21 zob. też Ef 6:10-18

{14} Trzy pytania

~~~~~~~ 
{14} 

Trzy pytania 


Jaka jest najważniejsza Boża obietnica 
TA którą uchwycisz 

Jakie jest najmocniejsze Boże słowo 
TO którym walczysz 

Jaki jest najlepszy cel 
TEN do którego dasz się Bogu doprowadzić - tedeus Dobre dzieje 26.07.2009 23:10 
~~~~~~~ 

1 J 3:1-23 
Hbr 4:12 
Hbr 11:6 
1 Kor 2:9 
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Mt 22:37-39 

{15} Motyle motylom

~~~~~~~ 
{15} 

Motyle motylom 


Jak przelatujący nad jeziorem motyl 
znajduje na fali kawałek patyka 
by przysiąść w odpocznieniu 
tak i my trafiamy czasem 
na Tego innego niż inni 

Niektórzy z Nim pozostają 
Posyłają patyki motylom - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~ 

{16} Sam

~~~~~~~ 
{16} 

Sam 


Kto sam chodzi stale 
temu dobrze wcale - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~ 

"Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi." Rz 8:14 
Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. zob. J 3:3-7 
Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. zob. Rz 14:17 
Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. zob. Mt 6:33

{17} Król

~~~~~~~ 
{17} 

Król 


W strumieniu i w kwiecie 
obłoku i wietrze 
o północy wschodzie 
południu i zachodzie 
w blasku fal i szczytach gór 
ten sam podpis widnieje 
poznaj kim jest Król - tedeus Dobre dzieje 19.10.2009 09:55 
~~~~~~~ 

Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. 
1 Kor 2:9

 

{18} Korona

~~~~~~~ 
{18} 

Korona 


Piękna korona potrzebuje dobrego soku aby się wspiąć Z Dobrego ziarna wspaniałe drzewa 
Dobry ogrodnik pielęgnuje podlewa 
Z maleńkich nasion królewskie drzewa 

Jesteś drzewem Dobrego 
Dobre jest Jego drzewo 

Poznaj miłość Ojca swojego 
Będziesz podobnym do Niego 

Pojednanie prowadzi do tego samego Królowanie to o ogród dbanie 
Dziedzictwo 
Jednomyślność 
Współpanowanie 
- tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~ 

"Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg." 
Mk 10:18 
"A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania." 2 Kor 5:18-19 (zob. Rz 5:10; 2 Kor 5:18; Kol 1:20-21; J 15:15; Flp 4:7) 
"Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych" Rz 8:19 
"Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe." 2 Kor 5:17 
"Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi." Rz 8:14 
"A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie." Flp 4:7 
"Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym." Rz 14:17 
"Ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa." zob.. Rz 5:17 
~~~~~~~~~~~ 
Warto przeczytać: 

139 - Dzieci Dobrego Boga 
140 - Ewangelia - Dobra Nowina 
141 - Źródło nienawiści - brak miłości 
142 - Dobroć Boża 
143 - Skarb 
144 - Dwie góry 
145 - Weź swój krzyż i powiedz im 
146 - Wybór 
147 - Życie 
148 - Znak 
150 - Kim jesteś 
~~~~~~~~~~~~ 

=> Narodzenie na nowo

 http://www.dobredzieje.pl/index.php/narodzenie-na-nowo

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

{19} Niezwykła księga

~~~~~~~ 
{19} 

Niezwykła księga 


Biblia to niezwykła księga 
Dla wielu to opowieść o umiłowanym Ojcu 
i całej swojej rodzinie - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jezus powiedział "Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je." 
Łk 8:21 
"Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego." 
J 17:6 
"I objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich." J 17:26 
"Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie." Mt 23:9 

"Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!" 
Rz 8:14-15 

"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany." 2 Tym 3:16-17 
"Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest." Mt 5:48 

"Dochodźcie tego co jest miłe Panu." 
Ef 5:10

{20} Kto z Nim

~~~~~~~ 
{20} 

Kto z Nim 
On w nim 


Kto Słowo Pana przyjmuje niesie doznaje 
Ten z Nim a On w nim pozostaje - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~ 

"Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. 
Na świecie był i świat przezeń powstał, 
lecz świat go nie poznał. 
Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. 
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tymi, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy." J 1:9-14 
"Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota." J 8:12 
"Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 
A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?" J 11:25-26 

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca." 
J 14:12 
"Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. 
Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki - 
Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. 
Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. 
Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie. 
Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was. 
Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie." J 14:15-21 
"Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. 
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. 
A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, 
Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją." Mk 15:16-18 

"A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą." Łk 11:9-10 
"Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą." Łk 11:13 

"Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi." zob. J 8:31-32 
"A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie." 
Jk 1:22 
"Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii." 
Mk1:15 => http://bibliepolskie.pl/zzteksty_wer.php?book=41&chapter=1&verse=15&tlid=4 

{21} Miłość

~~~~~~~ 
{21} 

Miłość 


Miłość człowieka do Boga 
prowadzi do doświadczania Jego słowa - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~ 

"Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, 
z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej." 
"Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego." zob. Mk 12:30-31 
"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." J 3:16 


"Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, 
z Boga się narodził i zna Boga. 
Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. 
W tym objawiła się miłość Boga do nas, 
iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg 
na świat, abyśmy przezeń żyli. 
Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował 
i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. 
Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, 
i myśmy powinni nawzajem się miłować. 
Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas 
i miłość jego doszła w nas do doskonałości. 
Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił." 1J 4:7-13 
"Proście a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. 
Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą." 
Łk 11:9-10,13 (zob. też Jk 4:2-3) 
"Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość." 
"Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, 
Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, 
Nie raduje się z niesprawiedliwości, 
ale się raduje z prawdy; 
Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. " 
Kor 13:4-7 

"Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie." J 14:15 
"Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie." J 14:21 
"I choćbym rozdał całe mienie swoje, 
i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, 
a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże." 
Kor 13:3 
"Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie." Jk 1:21-22 


"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca." 
J 14:12 
"Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować." 
1 Kor 1:1 
"Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce." 
1Kor 12:8-11

{22} Wiara

~~~~~~~ 
{22} 

Wiara / Faith (Trust) 


Wiara Bogu prowadzi tam gdzie nie prowadzi niewiara 

~~~~~ 

Believing God leads us where disbelief doesn't 
Faith (Trust) in God leads where the lack of it cannot 

Avoir confiance en Dieu conduit la ou on ire pas sans avoir cette confiance 

Tener confianza en Dios conduce el camino o no vamos sin tener esta confianza 

Gott Gläubichkeit führt dort, wo Unglaube kein Weg findet - tedeus Dobre dzieje 
05.02.2010 / 25.Sh'vat.5770 
~~~~~~~ 

"Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają." Hbr 11:6 

"A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa." 
J 17:3 

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota." J 5:24 

"Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. 
Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. 
Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary." 
Rz 3:21-27 

"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 
Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił." 
Ef 2:8-9 

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca." 
J 14:12 
~~~~~~~ 

=> Kim jesteś w Chrystusie 
http://otwarteniebo24.pl/magazyn/blog/item/174-kim-jestes-w-chrystusie-wedlug-biblii 
~~~~~~~ 

=> Chrześcijańskie nauczania 
Dan Mohler 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL5XOIqLh2OLgW9Tozl_GEBX4q0VksRMxr 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

{23} Ląd

~~~~~~~ 
{23} 

Ląd 


Jest taki ląd gdzieś za ziemią "miłą" 
Nazywa się Dobry 
Wyspa gdzie wichrów ulew spiekoty nie ma 
Przystań marzeń 
Losów spełnień 
Gdzie wiara się wypełniła 

Pragnę aby i Twoja łódka tutaj dobiła - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~ 

"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Pan Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują" 1Kor 2:9 

"Dochodźcie tego co jest miłe Panu" 
Ef 5:10 

=> Dan Mohler Chrześcijańskie nauczania 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL5XOIqLh2OLgW9Tozl_GEBX4q0VksRMxr 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

{24} Wskazówka

~~~~~~~ 
{24} 

Wskazówka 


Wskazówka może przyjść zewsząd 
i prowadzić w różne strony 
ale ta Dobra pochodzi z jednej 

Ewangelia to najcenniejsza nowina - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~ 
Na początku i na końcu nauczania Jezus powiedział: 
"Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i Wierzcie ewangelii." Mk 1:15 
"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą:... 
(przeczytaj w swojej Biblii jakie znaki towarzyszą wierzącym Bogu Mk 16:15-18)

{25} Posłaniec

~~~~~~~ 
{25} 

Posłaniec 


Ty posłałeś Słowo 
a każde Twoje Słowo 
to Słowo honoru 

Powiedz 
Kto 
Jakie 
Komu 
Zaufaj najlepszemu Ojcu 
Wzrastaj i wzywaj 
już nie nadaremno - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~

{26} Między wierszami

~~~~~~~ 
{26} 

Między wierszami Co jest pomiędzy wierszami 
Słowo 
To prawda jak i to że było na początku 
przed wierszami 
Możesz się o Nie oprzeć 
podążać za Nim 
iść z Nim 
nieść 
ogłaszać 
walczyć i zwyciężać 
ignorować opluć lub uciekać przed Nim 
ale Jest 

Słowo mówi co jest dobre a co złe 
co właściwe a co nie 

Które Słowo Dobrym jest 

Zawołaj zapytaj Tego co Jest 
Co woła między sekundami 
Co podnosi porusza sercami 
Kto tchnieniem porusza aniołami 

Możesz je usłyszeć czytać poznawać przyjąć uchwycić usłuchać 
używać wypowiadać ogłaszać doświadczać nieść i zwyciężać 
Jeśli chcesz 

Słowo oczekiwane między wersami 
Czyni różnicę miedzy wiekami - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~ 

Czy jest coś cenniejszego? 

"Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. 
Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie 
i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi." 
"Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście." 
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki." 
J 8:12,31-32,47,51 
"Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem" Kol 1:23 

"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany." 2Tym 3:16-17 
"Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony." Rz 10:8-11 
1J 2:4-5 "Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy." 
J 7:38 "Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej." 
Hbr 11:6 "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają." 
Rz 10:17 "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe." 
"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego." 
J 3:16 - 18 

Mk 16:17 "A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą" 
Mt 10:8 "Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie." 
1Kor 4:20 "Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy." 
Łk 22:29 "A Ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał" 
1Kor 14:1 "Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować." 
1J 3:1 "Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał." 
Rz 8:14 "Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi." 
1Kor 14:39 "Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie;" 
1Kor 12:1-12 "A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! 
I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus;" 
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca." J 14:12 
2Tm 2:20-21 "W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego." 
Ga 5:22-23 "Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu." 
Rz 14:17 "Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym." 
Rz 5:1-5 "Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany." 
"Chrystus w was, nadzieja chwały. 
Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie" zob. Kol 1:27-28 
=> Zob. Ef 2 
http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Efezjan/2/1 

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego." (zob. J 3:3) 
J 3:6 "Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest." 
"My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu." 1J 4:6 
"Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście." J 8:47 
"Musicie się na nowo narodzić." 
(zob.J 3:7) 
"Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły; albowiem z owocu poznaje się drzewo." Mt 12:33 
Ez 36:26 "I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste." 
Łk 13:24 "Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli." 
(zob. też Mt 7:9-17) 

"A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. 
Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony." Mt 12:36-37 
"Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." Mt 4:4 


"Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego." 
Dz 2:38 


"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. 
W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła." J 1:1-5
"Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę." Hbr 4:12-13 ~~~~~~~ 

{26a} 

Przystań 


Ktoś dziś się zastanawia nad tym czy tamtym 
Ktoś dziś się zastanawia o czym porozmawia z Noem 
Czy chcesz porozmawiać z Noem 
O czym 

Przystań pomyśl gdzie jest dobra przystań 
Możesz wybrać 
Słowo jest po twojej stronie 


Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje Mt 6:21 


- tedeus Dobre dzieje 19.02.2019 03:13 
~~~~~~~~~~~~~~~ 
=> Nawrócenie 
Upamiętanie, wiara Ewangelii, miłość Boża, łaska, chrzest, napełnienie Duchem Świętym, narodzenie na nowo, nowy człowiek. 

http://www.dobredzieje.pl/index.php/nawrocenie

 

{27} Wyborna strawa

~~~~~~~ 
{27} 

Wyborna strawa 


Są takie słowa niewypowiedziane 
wyborne jak wino 
słodsze niż miód 

Jak chleb darowane 
podzielone pomnożone 

Zaprawiona solą dobra strawa 
Duchem odebrana w sercu zapisana 
Spragnionym posłana 

Odnajdź wypowiedz posmakuj - tedeus Dobre dzieje 
20.12.2009 / 3 Tevet 5770 
~~~~~~~ 
=> Kim jesteś w Chrystusie 
- narodzony na nowo 

http://www.dobredzieje.pl/index.php/kim-jestes-w-chrystusie

{28} Ziarno owoce wieniec

~~~~~~~ 
{28} 

Ziarno owoce wieniec 


Panie to Ty stworzyłeś ziarno 
Wskazałeś źródło 
Ty dajesz wzrost 
Radujesz się z owocu drzewa żywego 
Chłoniesz miłą woń Królestwa swojego 

Ten kto słyszy niech powie 
przyjdź 
i bierze wieniec zwycięstwa 
koronę żywota - tedeus Dobre dzieje 21.01.08 18:37 
~~~~~~~ 
=> Sound of the Shofar 
http://www.youtube.com/watch?v=DJwfsYxDgJ4&feature=share 

=> Życie 
http://m.youtube.com/watch?v=7s9Dmdm6jpY 
****************** 
"Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie" Kol 3:16

{29} Krok

~~~~~~~ 
{29} 

Krok 


Aby zawrócić 
aby się nawrócić 
trzeba się odwrócić 
zrobić krok w tył zwrot 

nie w bok - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~ 
=> Musicie się na nowo narodzić 
(zob. J 3:6-7) 

http://www.dobredzieje.pl/index.php/narodzenie-na-nowo

 

=> Nawrócenie 

http://www.dobredzieje.pl/index.php/nawrocenie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

{30} Dobra przemiana

~~~~~~~ 
{30} 

Dobra przemiana 


To Ty pożądania zamieniasz Panie na pragnienia 
zupełnie różnych rzeczy - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~

 

{31} Uprani w czerwieni

 

~~~~~~~ 
{31}

Uprani w czerwieni


Ty jesteś jedynym prawomocnym
właścicielem wszystkiego
Jesteś Święty Twoja jest Chwała i moc
Ulepiasz oczyszczasz polerujesz naczynia
Napełniasz swoje lampy
Twoja światłość rozjaśnia drogę cel i wędrowców
Widać ich z daleka
Są inni niż inni
Zjednoczeni Jednym Duchem
Uprani w czerwieni

Ty dałeś tchnienie
Dajesz natchnienie
Dajesz chcenie
Dajesz wykonanie
Oświetlasz
Oświecasz
Uświęcasz

Ci co w światłości idą światło niosą
Powieki podnoszą na wieki

Serca mają rozedrgane
Znają źródło niewyczerpane

Pokój wolność radość niosą
Swoimi stopami obmytymi Twoimi rękami- tedeus Dobre dzieje
~~~~~~~

{32} Jesteś blisko 

~~~~~~~ 
{32}

Jesteś blisko


Ty Panie stworzyłeś wszystko na chwałę Twoją
Wierzących Tobie prowadzisz słowem w Duchu Twoim
aby radość nasza była zupełna
miłość Twoja w nas rozkwitła
i owoc był pełny

Wspaniałe jest dzieło Twoje
i Słowo które w prawdzie i miłości
do poznania i uświęcenia prowadzi lud Twój
który umiłowałeś

Jesteś blisko tych którzy Ciebie prawdziwie szukają
Chojnie dajesz Miłość Panie
Wysłuchujesz i oczyszczasz tych co Twoją miłość odkrywająChwała Tobie Ojcze- tedeus Dobre dzieje 22.01.08 02:53
~~~~~~~

{33} Sprawiedliwość 

~~~~~~~ 
{33} 

Sprawiedliwość 


Oto sprawiedliwość Twoja 
miłosierdzie łaska i miłość 
Aby każdy kto Ciebie słucha 
poznał miłość Twoją 
Aby każdy kto Ciebie miłuje 
szedł w jasności i światło niósł 
Aby każdy kto światłość ujrzy 
zobaczył ciemność swoją 
i mógł przyjąć w siebie Ciebie 

A gdy miara się dopełni 
i nadejdzie chwila 
oddzielenia ciemności od jasności 
dla wielu nocy już nie będzie 

Wszystko to tak się stanie jak to co już się stało 
Dokładnie sprawiedliwie jak zapowiedziałeś - tedeus Dobre dzieje 
~~~~~~~ 
=> Zachęta do wiary ewangelii 

http://www.dobredzieje.pl/index.php/zacheta-do-wiary-ewangelii


=> "Musicie się na nowo narodzić."J 3:7 
Dobra nowina / Droga zbawienia / Wiara Bogu / Pojednanie / Chrzest / Narodzenie na nowo / Napełnienie Duchem Świętym / Współdziałanie / Nagroda 
http://www.dobredzieje.pl/index.php/narodzenie-na-nowo

{34} Łza

~~~~~~~ 
{34} 

Łza 


Jest taka łza która całe błoto zmywa 
Jest takie Słowo które prawdę odkrywa 
Nie przypadkiem dokonane 

Wykonało się (J 19:28-30) 

Weź 

Nie na darmo ale darmo jest dane - tedeus Dobre dzieje 
11.11.2007 11:00 / 1 Kislev 5768 
~~~~~~~

{35} Gdzie nie ma pychy

~~~~~~~ 
{35} 

Gdzie nie ma pychy Gdzie nie ma pychy 
Gdzie duma przystępu nie ma 
Jest Ten kto prowadzi 
Kto serce szczere otwiera 

Jeden jest Dobry 
Zawsze Święty 

Czy woła czy wzywa czy drogę wskazuje 
To widać 
Wszystko jest zapisane 

O wszystkim uprzedza ostrzega zachęca obiecuje 
Słowa dotrzymuje 
By kto szuka znalazł 
Kto prosi otrzymał 
Kto woła wiedział że jest usłyszany 
A kto zapyta i słucha miał odpowiedziane 


Kto Jemu wierzy ten wie co otrzymał i poznaje co dostaje 
Dziękuję Zbawicielu mój Dobry Panie 
- tedeus Dobre dzieje 
07.12.2008 4:40 
~~~~~~~

{36} Jutrzenka na łodzi

~~~~~~~ 
{36} 

Jutrzenka na łodzi 


Wschód słońca 
Wsłuchanie w łagodny głos w ciszy 
Lekki powiew i plusk wody 
budzi nowe 

Jak wspaniałym Jesteś Który Jesteś 
Jak blisko jesteś 
Jak blisko zawsze byłeś - tedeus Dobre dzieje 
13.08.2009 
~~~~~~~

(37) W boju

~~~~~~~ 
{37} 

W boju 


Już wiem gdzie jestem i o co walczę 
Jestem w środku bitwy 
Idę w szeregu by zwyciężając uwolnić piękną 

Niosę sztandar widoczny jaskrawy 
Mój Pan jest mężny i prawy 
Pan Ducha i odwagi 
Wzywa do boju o życia 

Jego towarzysze to nie suche patyki 
Nie puszczają bąbelków na wiatr 
Mają miecze bez pochew ostre lśniące sprawne w boju 

Wybrani 
Miłujący i umiłowani 
Balsam i nektar 
Gorący oddani 
Nie obcy im smak soli pot i pył za paznokciami 

Och jak radosny jest Król widząc blask zbroi 
i otwarte serca wracających z pola mężów 
w szatach białych upranych w czerwieni 

Wierni Wodza tarcze Królestwa 
Waleczni pięknej wspaniałej jeszcze jednej zagubionej 
Już radosnej 

Uratowanej - tedeus Dobre dzieje 07.01.2008 4:33 
~~~~~~~ 

=> Ewangelia pokoju Dobra nowina 
Dobra Nowina o Królestwie Bożym 

http://www.dobredzieje.pl/index.php/dobra-nowina 


=> Zachęta do wiary ewangelii 

http://www.dobredzieje.pl/index.php/zacheta-do-wiary-ewangelii 


=> Wierzcie ewangelii 

http://www.dobredzieje.pl/index.php/wierzcie-ewangelii 


=> "Musicie się na nowo narodzić." J 3:7 

http://www.dobredzieje.pl/index.php/narodzenie-na-nowo 


=> Myślcie o tym co w górze Todd White 
http://youtu.be/UKe4tcrS2vg 

=> Chrześcijańskie nauczania Dan Mohler 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL5XOIqLh2OLgW9Tozl_GEBX4q0VksRMxr   

=> Wiara ewangelii                                            http://www.dobredzieje.pl/index.php/wiara-ewangelii 

 {38} Dwa królestwa

~~~~~~~ 
{38} 

Dwa królestwa 


Dwa królestwa 
Władców dwóch 
Jeden Pan 
Jeden wróg 

Stwórca i uzurpator 
Duch Boży i zaborczy dominator 

Potężne armie sprawny w boju Król 
Wojownicy Królestwa i zbuntowanych rój 

Walka trwa 
W niej ty i ja 
Komu kto dziś na alarm gra 

Jeden Pan 
Jeden królów Król 
Jeden Zwycięzca skruszy każdy mur 
Rozbija warownie podstępnie wzniesione 
Gubi wojska gdzie pięści podniesione 
Wieża pychy się nie ostoi 
Przed mężnym sercem w Ducha zbroi 

Swoim Słowem napełniasz kielichy wybrane 
Przygotowujesz hartujesz hufce miłości oddane 
Serca spokojne krok równy 
Niesiemy Cię Światło nasz Panie 
a Ty jeńcom kruszysz kajdany - tedeus Dobre dzieje 24.12.2008 o6.50 
~~~~~~~ 

=> "Musicie się na nowo narodzić."J 3:7 
Dobra nowina / Droga zbawienia / Wiara Bogu / Pojednanie / Chrzest / Narodzenie na nowo / Napełnienie Duchem Świętym / Współdziałanie / Nagroda 

http://www.dobredzieje.pl/index.php/narodzenie-na-nowo 

 {39} Pochodnia 

~~~~~~~ 
{39} 

Pochodnia 


Ojcze dziękuję Ci 
jesteś tak pełen ruchu 
Dościgasz każde spragnione drgnienie serca 
obmywasz je sokiem pachnącym świeżością 
z pełnego płynu strumienia 

Pochodnia tego smaku rozświetla drogę 
Poznanie przez otwarte drzwi 
przez łzy wdzięczności ulubienia umiłowania 

Znów Światło wydobywa klejnot z mroku 
Oto przybywa nowy towarzysz radości - tedeus Dobre dzieje 07.01.2008 
~~~~~~~~~~ 

 {40} Okręt 

~~~~~~~~~~ 
{40} 

Okręt 


Jak okręt który posiada banderę 
tak pływam na wietrze który daje Pan 

Do portu trafię z cennym ładunkiem 
na czas który mi dał Pan 

W ładowniach nie mam pustych miejsc 
więc się nie przewrócę i nie zachwieję 

Nic się nie zepsuje 
wyborna sól jest moim towarem 

Drogi nie zgubię 
bo to mój Pan wieje wiatr i wodami porusza 

On dba o swoje żaglowce 
płynące wdzięcznie 
Ochrzczone Jego Imieniem 
rozpędzone dziękczynieniem - tedeus Dobre dzieje 
31.12.2007 / 01.01.2008 
~~~~~~~~