Wiara Ewangelii

Wiara ewangelii to wiara Bogu i działanie wg. Jego wskazań

Chrześcijańskie materiały dot. wiary Bogu - dary Ducha Świętego w działaniu.
Wiara ewangelii, nawrócenie, chrzest w wodzie i w Duchu, zbawienie, prowadzenie Ducha Świętego.
~~~~~~~~~~~

Umieszczam tu materiały o Zbawicielu Jezusie Chrystusie i o darach Ducha Świętego. Jest to ważne i cenne dlatego dzielę się tym.
Mam nadzieję i będzie to odkrywcze, budujące i zachęcające.

Jeśli wierzysz Bogu to z pewnością znajdziesz tu coś cennego dla siebie i innych.
Jeśli jeszcze nie wierzysz Bogu to wszystko jest dla Ciebie.
Jeżeli nie znasz jeszcze Dobrej nowiny dot. pokoju z Bogiem, zbawienia i współdziałania z Nim, dodaję bardzo ważne cytaty i obietnice.
Chwila czytania tych słów z wiarą może być wspaniałą ucztą.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dzielmy się tym co najważniejsze aby mnożyć to co najcenniejsze

- tedeus Dobre dzieje
~~~~~~~~~~~~


Polecam kilka filmów dot. uzdrowień, uwolnień - działania darów Ducha Świętego wg. ewangelii.
Poniżej więcej ciekawych historii. Gorąco zachęcam do korzystania.
Rom 1:16-17 "Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie."


*****************************************

Ważne proroctwa dot. zbawienia i
wyposażenia wierzących

Proroctwo Izajasza
Iz 53:1-12 "Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami."
Iz 45:23-24 "Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język, mówiąc: Jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na niego gniewali."

Proroctwo Joela
Joe 3:1-2 "A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha."
******************************************


Bóg działa, uwalnia, uzdrawia i prowadzi wierzących ludzi.
Dary Ducha Świętego otrzymują wierzący Bogu Chrześcijanie. Można zobaczyć wiele świadectw.
Ostatnio trafiłem na cenne materiały którymi pragnę się tu podzielić.
Najlepiej obejrzeć całość z trzech linków poniżej. W nawiasach podaję czasy kilku szczególnych fragmentów.

Kilka słów o darach Ducha Świętego
----------------------
1Kor 12:28:29 "A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki."
1Kor 14:1 "Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować."
Mar 16:17-18 "A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją."
Mt 10:8 "Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie."
J 14:12 "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca."

1Kor 1:26-31 "Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił."


1) Ojciec Światłości - Father of Lights cz 1 (szczególnie polecam np. fragment od 35:55)
http://www.dailymotion.com/video/x1idth3_ojciec-swiatel-czesc1_people

2) Ojciec Światłości cz.2 (zob. od 25:50)
http://www.dailymotion.com/video/x1idu37_ojciec-swiatel-czesc-2_people

3) => Jezus powiedział Kto wierzy we mnie...
Uzdrowienia, uwolnienia (działanie darów Ducha Świętego wg. ewangelii)
Umieściłem tu kilka materiałów playlista (z prawej strony)
Warto zobaczyć wszystkie po kolei
http://www.youtube.com/watch?v=wZsb_gqP2Kg&list=PL5XOIqLh2OLgOdcADKBypCJ03A9JaheaA
A) Todd White Myślcie o tym co w górze
https://youtu.be/UKe4tcrS2vg
*****************************************

4) => Filmy i historie z dobrym przesłaniem
Na początek polecam film fab. pt. Spotkanie {The Encounter} => otwórz link pod nr. 62 c
są tam wersje z napisami i z lektorem (polecam z napisami)
http://chfpn.pl/forum/?p=4&id_topic=145

a) Filmy dokumentalne z Dobrym przesłaniem (pl) playlista YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=8tDtYKuEMso&index=1&list=PL5212D055CDD5F815
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5) Byłem Gangsterem Piotr Stępniak
http://www.youtube.com/watch?v=DRp5_dFlCr4
Inne odcinki
http://www.youtube.com/results?search_query=by%C5%82em+gangsterem+odc+1

6) Historie nawróceń znanych ludzi - playlista
http://www.youtube.com/watch?v=gsnpweTRyRY&list=RDgsnpweTRyRY#t=22
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7) Dlaczego Jezus - playlista (warto zobaczyć także pozostałe filmy)
http://www.youtube.com/watch?v=8nWCsVudn5U&list=PL5XOIqLh2OLjSdt02kUNB-oIW4zPwUwhD&index=1

******************************************

8) Miernik dobra The Good-O-Meter
http://www.youtube.com/watch?v=q6eJBpmwT6g&feature=player_embedded#!


1Kor 1:18 "Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą."
******************************************

9) => Chrześcijańskie nauczania
Dan Mohler
http://www.youtube.com/playlist?list=PL5XOIqLh2OLgW9Tozl_GEBX4q0VksRMxr
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10) Kilka krótkich filmów ewangelizacyjnych

a) Czy jesteś dobrym człowiekiem? Are You a Good Person?
http://www.youtube.com/watch?v=WDKIOEkNuqc&feature=player_embedded

b) Głupi Mądry Film
http://www.youtube.com/watch?v=m6ub9Y4ahj4

c) * Dlaczego Jezus? (Why Jesus?)
http://www.youtube.com/watch?v=8nWCsVudn5U&list=PLC820897044ADD778&index=23
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mat 7:13-21 "Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.
Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie."
Gal 5:22-27 "Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.
A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami."
1Tes 4:3 "Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze"...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Co zawiera i przynosi Biblia? Co daje korzystanie z niej?

2Tym 3:16-17 "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany."
Mk 1:15 ..."Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii."
Hbr 11:6 "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają."
Rz 10:17 "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe."
J 10:14 "Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają."
J 10:27 "Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną."
Ef 6:11-17 "Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże."

Mt 4:4 ..."Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych."

Biblia do słuchania
http://biblia-online.pl/biblia-audio,,,1,43,1.html

* Jak zostać zbawionym
http://biblia-online.pl/warto-przeczytac,jak-zostac-zbawionym,1.html
* Kim jesteś w Chrystusie ?
http://biblia-online.pl/warto-przeczytac,kim-jestes-w-chrystusie,4.html
* Uzdrowienie
http://biblia-online.pl/warto-przeczytac,wersety-o-uzdrowieniu,5.html

Czytanie i słuchanie Biblii wg. planu na każdy dzień
http://www.betel.com.pl/index.php?c=26
Plan na każdy dzień
http://biblia-online.pl/plan-czytania-biblii.html

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~